Na karcie Wstawianie galerie zawierają elementy, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do ogólnego wyglądu dokumentu. Galerie te można wykorzystać do wstawiania tabel, nagłówków, stopek, list, stron tytułowych i innych elementów składowych dokumentu. W przypadku tworzenia obrazów, wykresów lub diagramów są one również dostosowywane do bieżącego wyglądu dokumentu.

Formatowanie zaznaczonego tekstu w dokumencie można łatwo zmienić, wybierając wygląd zaznaczonego tekstu z galerii Szybkie style na karcie Strona główna. Tekst można również formatować bezpośrednio za pomocą innych elementów sterujących na karcie Strona główna. Większość elementów sterujących oferuje możliwość wyboru między użyciem wyglądu bieżącego motywu a użyciem formatu określonego bezpośrednio przez użytkownika.

Aby zmienić ogólny wygląd dokumentu, wybierz nowe elementy motywu na karcie Układ strony. Aby zmienić wygląd dostępny w galerii szybkich stylów, użyj polecenia Zmień bieżący zestaw szybkich stylów. Zarówno galeria motywów, jak i galeria szybkich stylów zawierają polecenia resetowania, dzięki czemu zawsze można przywrócić wygląd dokumentu do oryginału zawartego w bieżącym szablonie.

Na karcie Wstawianie galerie zawierają elementy, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do ogólnego wyglądu dokumentu. Galerie te można wykorzystać do wstawiania tabel, nagłówków, stopek, list, stron tytułowych i innych elementów składowych dokumentu. W przypadku tworzenia obrazów, wykresów lub diagramów są one również dostosowywane do bieżącego wyglądu dokumentu.

Formatowanie zaznaczonego tekstu w dokumencie można łatwo zmienić, wybierając wygląd zaznaczonego tekstu z galerii Szybkie style na karcie Strona główna. Tekst można również formatować bezpośrednio za pomocą innych elementów sterujących na karcie Strona główna. Większość elementów sterujących oferuje możliwość wyboru między użyciem wyglądu bieżącego motywu a użyciem formatu określonego bezpośrednio przez użytkownika.

Aby zmienić ogólny wygląd dokumentu, wybierz nowe elementy motywu na karcie Układ strony. Aby zmienić wygląd dostępny w galerii szybkich stylów, użyj polecenia Zmień bieżący zestaw szybkich stylów. Zarówno galeria motywów, jak i galeria szybkich stylów zawierają polecenia resetowania, dzięki czemu zawsze można przywrócić wygląd dokumentu do oryginału zawartego w bieżącym szablonie.

Na karcie Wstawianie galerie zawierają elementy, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do ogólnego wyglądu dokumentu. Galerie te można wykorzystać do wstawiania tabel, nagłówków, stopek, list, stron tytułowych i innych elementów składowych dokumentu. W przypadku tworzenia obrazów, wykresów lub diagramów są one również dostosowywane do bieżącego wyglądu dokumentu.

Formatowanie zaznaczonego tekstu w dokumencie można łatwo zmienić, wybierając wygląd zaznaczonego tekstu z galerii Szybkie style na karcie Strona główna. Tekst można również formatować bezpośrednio za pomocą innych elementów sterujących na karcie Strona główna. Większość elementów sterujących oferuje możliwość wyboru między użyciem wyglądu bieżącego motywu a użyciem formatu określonego bezpośrednio przez użytkownika.

Aby zmienić ogólny wygląd dokumentu, wybierz nowe elementy motywu na karcie Układ strony. Aby zmienić wygląd dostępny w galerii szybkich stylów, użyj polecenia Zmień bieżący zestaw szybkich stylów. Zarówno galeria motywów, jak i galeria szybkich stylów zawierają polecenia resetowania, dzięki czemu zawsze można przywrócić wygląd dokumentu do oryginału zawartego w bieżącym szablonie.