24 Presernovo nabrezje, 6330, Piran, Coastal – Karst, Slovenia

24 Presernovo nabrezje, 6330, Piran, Coastal – Karst, Slovenia