5 Bazoviska ulica, 6320, Lucija, Coastal – Karst, Slovenia

5 Bazoviska ulica, 6320, Lucija, Coastal – Karst, Slovenia