Celjska cesta 1, 3250, Rogaska Slatina, , Slovenia

Celjska cesta 1, 3250, Rogaska Slatina, , Slovenia