Moravci v Slov. goricah 34b, 9243, Ljutomer, , Slovenia

Moravci v Slov. goricah 34b, 9243, Ljutomer, , Slovenia