Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju, Laze v Tuhinju, , Slovenia

Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju, Laze v Tuhinju, , Slovenia